Vertaalproces

Gaat EU tekst & taal voor u aan de slag.
Wat kunt u dan verwachten?

 

Wilt u weten hoe ik te werk ga, lees dan onderstaande werkwijze. Hiermee maak ik inzichtelijk wat EU tekst & taal doet voordat de uiteindelijke professionele vertaling er ligt.

 • U als potentiële opdrachtgever vraagt mij een prijsopgave te maken (per mail of telefonisch).
 • EU tekst & taal vraagt de tekst ter inzage. Alleen zo kan ik inschatten of ik de tekst kan vertalen en hoeveel tijd ik hiervoor nodig heb.
 • U stuurt mij de tekst, ik beoordeel deze en stuur u zo snel mogelijk een offerte.
 • Gaat u akkoord (via de mail), ga ik aan de slag.
 • Is er nog iets niet duidelijk dan stelt EU tekst & taal u een aantal vragen, bijvoorbeeld:
  • Wat is de doelgroep (vakspecialisten of juist leken)?
  • Geeft u de voorkeur aan US-Engels of UK-Engels?
 • Ik lees de tekst door en maak aantekeningen over inhoud en terminologie.
 • EU tekst & taal zoekt vergelijkbare teksten en neemt een kijkje op uw website voor bepaalde terminologie.
 • Ik maak de eerste vertaling.
 • Ik lees de vertaling helemaal door en breng waar nodig correcties aan. Heb ik op dat moment nog vragen, bijvoorbeeld over de inhoud of terminologie, dan neem ik contact met u op.
 • De volgende dag (of later op de dag bij een spoedvertaling) leest ik de tekst nog eens door. Bij bijzonder specialistische teksten schakel ik een expert in om mee te lezen.
 • Heb ik eventuele wijzigingen van deze correctieronde doorgevoerd, krijgt u de tekst terug.

Algemene voorwaarden (Nederlands)
Algemene voorwaarden (Engels)

Heb ik u overtuigd van mijn professionaliteit? Bel, app of mail me dan.